Vítame Vás na našej webovej stránke

 

 

Občianske združenie Úsvit Rakytník  je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2007 s cieľom umožniť mládeži  zaradiť sa do spoločnosti ,zachovať kultúrne dedičstvo, zvyky a vytvárať priestor na ich realizáciu.

Cieľom organizácie je:         - organizovať rekvalifikačné kurzy, festivaly a prehliadky.

                                          - spolupracovať  s Národným úradom práce

                                          - ochraňovať životné prostredie

                                          - pomoc v sociálnej oblasti, riešiť bytové podmienky Rómov

                                             v obci                     

                                          - aktívne využívať voľnočasové aktivity  mládeže, vytvárať umelecké tvorivé dielne

                                          - venovať sa talentovanej  mládeži - hudba ,spev,

                                            tanec,folklórne aktivity

                                          - prezentovať multikultúrne aktivity na verejnosti, kultúrno- vzdelávacie tábory

                                          - organizovať podujatia zamerané na kultúrno-výchovnú a

                                            športovú činnosť

                                          -šíriť informovanosť  občanov o škodlivosti drog,

                                            prevencia kriminality

                                          - spolupracovať s ostatnými združeniami v lokalite a vytvárať s 

                                           spoločné  kulúrne a iné vzdelávacie projekty

                                         - poskytovanie odbornej poradenskej činnosti, najmä v 

                                           sociálno – právnej oblasti

 


Novinky

Informácie pre návštevníkov

15.03.2011 16:00
                                                 Március 15. A magyarok legnagyobb nemzeti ünnepe. Több mint 150 évvel...

—————

Vatra- Tabortuz

14.03.2011 22:15
Dňa 7. mája 2011 sa uskutoční  Vatra, varenie gulasa a vystúpenie našich detí ku sviatku Dňa Matiek. Srdečne Vás vítame pestrým programom, ktorý Vás obohatí o nové zážitky. Začiatok programu je o 13:00 hodine. Strávme spolu príjemné popoludnie.

—————